2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..." vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ


          Vďaka projektu "Pestrá mozaika radostí..." sa vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ, v Šahách na Ružovej ulici, v letných mesiacoch realizovala pestrá paleta aktivít prispôsobených deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. OZ Charitas Saag získalo finančné prostriedky od NADÁCIE PONTIS z nadačného fondu Srdce pre deti.
         Projekt pozostávajúci z čriepkov zaujímavých aktivít: hipoterapia, masáže a cvičenia pod vedením odoborníkov. Muzikoterapia, výlet do zveroparku Žarnovica a zooparku Veresegyház v Maďarsku. Arteterapia zahŕňa výrobu voňavých mydielok a prácu s hlinou, výsledkom ktorej je mozaika osadená na dvore voľnočasového centra pod názvom "Z rozprávky do rozprávky." Mozaiku tvorí päť obrázkov zo známych rozprávok Žabí princ, Šípková Ruženka, Janko Hraško, Červená Čiapočka a Perníková chalúpka.
          Uvedené aktivity priniesli všetkým zúčastneným radosť, zábavu, možnosť sebarealizácie, nové poznatky a priateľstvá...       

Spomenuté aktivity mohli prebehnúť vďaka NADÁCII PONTIS a my sme za to zo srdca vďačný.

       


Veselé popoludnie - oslava MDD


      Dňa 8. júna 2018 sme vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím slávili MDD. Bolo pripravených množstvo hier, súťaží, piesní...  Ku koncu programu oslávencov potešili darčeky a chutné občerstvenie.


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..."

V máji 2018 Občianske združenie Charitas Saag podalo projekt
"Pestrá mozaika našich radostí..." 
na výzvu NADÁCIE PONTIS nadačného fondu Srdce pre deti. 
S potešením oznamujeme, že náš projekt uspel, získali sme 3 500 EUR. 
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch jún - august 2018.


M š ý   s

      Dňa 9. februára 2018 sa v priestoroch voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím konal maškarný ples. Priestory centra sa zmenili na rybníček pri ktorom sedel vodník s fajočkou. Objavil sa tu i veselý, pestrofarebný šašo a spolu s vodníkom hrajúcim na gitare piesňami predstavili zvieratká, ktoré pri rybníčku žijú. Žaba, bocian, kačka... Zábava bola vynikajúca a krásny program potešil rodičov ako aj starých rodičov.


Začiatkom roku 2018 sme zriadili

voľnočasové centrum "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé

osoby so zdravotným znevýhodnením.O Z N A M
Ukončenie prevádzky denného stacionára "Centrum na Ružovej ulici"

Z dôvodu zásadných zmien v legislatíve sme k 1.1.2018 boli nútení denný stacionár "Centrum na Ružovej ulici" pre deti, mládež a dospelé osoby na Ružovej ulici v Šahách zrušiť.

KDE NIEČO KONČÍ, TAM VRAJ NIEČO INÉ SKVELÉ ZAČÍNA...

Majúc na mysli túto myšlienku sa členovia občianskeho združenia v spolupráci s rodičmi detí z centra rozhodli nájsť riešenie. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sme to nevzdali.

Aktívne hľadáme sponzorov na činnosť voľnočasového centra "Modrý lúč", ktoré sme zriadili pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením.

Nevzdávame to, hľadáme formu, ako prežiť a poskytnúť tým najzraniteľnejším opäť možnosť sebarealizácie.

Držte nám, prosím palce :)

Ak máte dobrý nápad alebo chuť spolupracovať, či akokoľvek pomôcť, ste vítaní...Srdečné poďakovanie patrí nášmu sponzorovi BSC BEAUTY SLIM CENTER, MládežníckA 2a v Šahách, ktorí venoval dennému stacionáru "Centrum na Ružovej ulici" pre inak obdarené deti, dospelých a zamestnancov "ČESTNÚ VSTUPENKU" na voľný vstup počas roka 2017 a 100% ovocné šťavy bez konzervačných látok a bez pridaného cukru a farbív.
                                                                                                                           Ďakujeme sponzorovi za jeho štedré dary Adventný benefičný koncert


S myšlienkou usporiadať ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT prišla skupina ELÁN FOREVER. Koncert sa konal 18.12.2016 v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách. Finančný výťažok vyzbieraný počas koncertu sa organizátori podujatia rozhodli venovať dennému stacionáru pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI", ktorý prevádzkuje Občianske združenie Charitas Saag v Šahách.

Na koncerte okrem usporiadateľov - skupiny ELÁN FOREVER vystúpili Štefan Nemčok, Gábor Vanek, ACAPELA Dudince, Felvidéki Mulatós Sanci a hosť koncertu Peter Cmorík. Počas koncertu sa konala aukcia obrazov, ktoré dennému stacionáru venovali maliari Kornélia Fehér z Maďarska, Pavol Moza, Michaela Holotová Bodnárová a keramička Adriena Kutaková.

Srdečná vďaka patrí v prvom rade usporiadateľom tohto benefičného koncertu, účinkujúcim a všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporili. Výťažok benefičného koncertu bol vo výške 720,58 EUR a výťažok aukcie za dva vydražené obrazy 150,00 EUR. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím.

Pri tomto benefičnom koncerte sme si uvedomili, že nie sme sami na problémy, ktoré sa Občianske združenie Charitas Saag rozhodlo v rámci denného stacionára riešiť... Nájdu sa "dobrí anjeli" ukrytí v srdci ľudí, čo myslia aj na tých, ku ktorým život nebol vľúdny...

Za všetky deti i dospelých z denného stacionára "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" Vám ĎAKUJEME.

Je krásne vedieť, že ľuďom ešte neprestalo záležať na iných...

                   S vďakou, členovia Občianskeho združenia Charitas Saag 

Počas benefičného koncertu sa prítomní mohli občerstviť chutnými 100 % ovocnými šťavami, ktoré Občianskemu združeniu venovalo BSC Šahy. 
                                                               Srdečne ďakujem


Adventný benfičný koncert - ELÁN FOREVER


Prichádzajú Vianoce - čas pokoja, porozumenia a lásky... Členovia Občianskeho združenia Charitas Saag počas celého roka 2016 rozdávali svoje nadšenie a lásku tým, ktorým život nedoprial to najvzácnejšie - zdravie. Maľovali sme, pracovali s hlinou, oslavovali MDD, absolvovali hipoterapiu, zooterapiu... Každý rok sa snažíme obohatiť život detí a dospelých so zdravotným postihnutím v dennom stacionári v CENTRE NA RUŽOVEJ ULICI o nové aktivity, pootvoriť im dvere do veľkého sveta...

Skupina ELÁN FOREVER pripravila adventný benefičný koncert, ktorého výťažok poputuje na činnosť Občianskeho združenia Charitas Saag. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí a dospelých so zdravotným postihnutím... Oni nás potrebujú a svoju vďaku prejavujú tým najprirodzenejším spôsobom - objatím, úsmevom, potleskom... v ich mene Vám ĎAKUJEME...

Prijmite naše srdečné pozvanie na ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční dňa 18.12.2016 o 18,00 hodine v divadelnej sále v Šahách.

ZAŽITE S NAMI RADOSŤ Z POMOCI TÝM, KTORÍ TO SAMI NEDOKÁŽU...

 

M
OZAIKA NAŠICH RADO
STÍ... 

      Zo skúsenosti a znalostí odborníkov s ktorými spolupracujeme, vieme, že umenie a príroda sú ideálnym prostriedkom pre rozvoj  motoriky, zlepšujú rozvoj osobnosti ľudí so zdravotným postihnutím, vytvárajú priestor na socializáciu týchto ľudí, podporujú ich tvorivosť a harmonizujú ich vnútorný svet s vonkajším. To sú dôležité sekundárne ciele nášho projektu. Naším zámerom je podnietiť nielen ľudí, ktorým sa venujeme, ale aj ich príbuzných k aktívnejšiemu životu. Väčšina detí a dospelých so zdravotným postihnutím žijú v sociálne slabších rodinách a tak nemajú šancu zažiť aktivity, ktoré by sme im v rámci nášho projektu radi poskytli.
       Projekt zahŕňa aktivity z oblasti: muzikoterapieanimoterapie (hipoterapia), arteterapie 
( výroba mozaiky, ktorá bude zdobiť exteriérové priestory nášho centra, výroba keramických magnetiek - zvieratiek, prstomaľba)

                                                                                                                    Ďakujeme VÚB nadácii 

 
       

M
DD
v dennom stacionári "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI"

Dňa 3. júna 2016 sme v dennom stacionári "Centrum na Ružovej ulici" v Šahách slávili MDD. Na podujatie sme pozvali i rodičov, súrodencov či starých rodičov obyvateľov zariadenia sociálnych služieb.
Pre jednotlivé disciplíny sme pripravili zaujímavé úlohy, ktoré boli určené na rozvoj jemnej motoriky a spoznávania farieb zábavnou formou. Odmenou za zvládnuté úlohy boli drobné darčeky (sladkosti, náramky, svetielkujúce tyčinky).
Po prebehnutí aktivít bolo zabezpečené občerstvenie formou opekania (grilovania), kde si každý z účastníkov mohol upiecť nad malým ohníkom párky a zároveň obsluha prichystala do pahreby nové malé zemiačiky so slaninkou obalené v alobale. Celé podujatie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére ku ktorej napomohli spev i tance: stoličkový tanec, vláčik, grécky tanec - Zorba.
K čaru dobrej nálady napomohla aj krásna výzdoba, ktorej najväčšou ozdobou  boli dve piňáty: jedna v tvare hviezdičky a druhá v podobe pestrej, usmievavej hlavy klauna. V piňátach sa skrývali ďalšie odmeny, ktoré si mohol každý pozbierať zo zeme (píšťalky, balóny, loptičky, cukríky). Spomenuté piňáty vytvorila svojimi šikovnými rukami živnostníčka Katarína Otrekalová - PÁRTY O.K., ktorá ich sponzorsky darovala dennému stacionáru k oslave MDD. Touto cestou jej opätovne ďakujeme.
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej dotácii z rozpočtu Mesta Šahy za spoluúčasti Občianskeho združenia Charitas Saag, ktoré prispelo vlastným vkladom (či už finančným alebo personálnym). Dotácia z rozpočtu MESTA ŠAHY

Dňa 28. apríla 2016 sa konalo 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde poslanci rozhodli o finančných dotáciách z rozpočtu mesta. V rámci finančných dotácií na sociálnu činnosť pridelili Občianskému združeniu Charitas Saag 400 €. Financie budú použité na hipoterapiu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých osôb so zdravotným postihnutím. Za finančnú dotáciu ďakujeme.


MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ...

Srdečná vďaka Nadácii VÚB, ktorá schválila našu žiadosť o príspevok vo výške 1 500 € pre projekt s názvom MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ... v grantovom programe pre Nádej 2016: Umenie lieči a dotyk lieči. Realizácia projektu bude prebiehať od júna do októbra 2016. Redaktorka rádia REGINA BA - Mária Babinská v dennom stacionári
 
      Dňa 1.3.2016 navštívila denný stacionár "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" redaktorka RÁDIA REGINA BA Mária Babinská. Rozhovory, ktoré nahrala so zamestnancami, odozneli v spomínanom rádiu dňa 4.3.2016 v dvoch vstupoch spolu s piesňou, ktorú zahral a zaspieval pracovník denného stacionára René Tóth.

link na reláciu: https://ba.regina.rtvs.sk/clanky/z-regionov/101802/denny-stacionar-v-sahach 
     Vďaka KISSOUND-u hipoterapia 


      Dňa 21. marca 2015 sa v Šahách konal benefičný koncert KISSOUND, ktorého organizátorom bol mladý hudobník Krištof Kiss. Výťažok z tohto koncertu venovali organizátori podujatia dennému stacionáru pre postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "Centrum na Ružovej ulici", ktorý prevádzkuje občianske združenie Charitas Saag v Šahách. Veľká vďaka patrí nielen Krištófovi Kissovi, Petrovi Paulenkovi, ale aj všetkým, ktorí zbierku finančne podporili.
      V dennom stacionári máme klientov s rôznym zdravotným postihom a rôznej vekovej kategórii od 6 do 54 rokov. Tieto financie sme sa rozhodli využiť tak, aby z nich mal pôžitok každý. A tak sa zrodila myšlienka realizovať hipoterapiu. Je to špeciálna rehabilitačná metóda na uvoľnenie stuhnutého svalstva pomocou koňa. Hipoterapia sa ukázala ako veľmi dobrá forma investície. Pôsobila priaznivo nielen na svalstvo, ale aj psychiku. S uvoľnením stuhnutého svalstva prichádzalo potešenie, radosť, dobrá nálada... 
„Keď hlina spája dva svety..."
 

Prvý ročník  projektu „Keď hlina spája dva svety...“ mal veľký úspech u detí miestnej základnej školy. Pre detičky so zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú naše občianske združenie Charitas Saag to bola výnimočná príležitosť tvorivo pracovať so svojimi zdravými vrstovníkmi. A tak sme sa rozhodli v tejto myšlienke pokračovať...

Cieľom nášho projektu je vytvoriť lepšie podmienky na tvorivú dielňu v exteriéri. Vďaka finančnému daru z Detského fondu Cloetta sme od  Nadácie pre deti Slovenska získali 1 205 € na materiál na pergolu, hlinu, glazúry a pomôcky. Pergolu zhotovili dobrovoľníci v mesiacoch február – marec, v apríli prebiehali dokončovacie práce. Tvorivú dielňu pod názvom „Hlina – dar našej zeme“ začneme realizovať v máji pod novou pergolou. Pozvané budú deti z miestnych škôl, detičky z MC Smejko, rodičia, ale aj široká verejnosť. Už sa tešíme na popoludnia, ktoré strávime s deťmi zhotovovaním rôznych pekných hlinených výrobkov.

V apríli a máji je plánovaná séria workshopov pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej, ďalších členov nášho občianskeho združenia a pod dozorom ergoterapeuta pani Janky Képesovej. Projekt a prácu s hlinou plánujeme odprezentovať  1. mája v rámci regionálneho podujatia v Synagóge a na nádvorí pri My Hont Café. Podujatie vzniklo na podnet Petra Paulenku, člena občianskeho združenia „Srdcom za Šahy.

 

             Realizujeme projekt podporený
     NADÁCIOU PRE DETI SLOVENSKA
              
z Detského fondu Cloetta 
"Keď hlina spája dva svety..." (2.ročník)


 

 


Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku


(Prísl. 28, 27)

Všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí sa rozhodnú venovať svoje 2 % z dane z príjmov na podporu činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag,
ĎAKUJEME!

Kontaktné údaje: Občianske združenie
                              Charitas Saag
Adresa:                 Hlavné námestie č. 1
                              936 01 Šahy

IČO:                       421 13 962
Číslo účtu:             2375303656 / 0200


 

Aj tento rok podporili rodiny z Belgicka svojimi darmi - ošatením, obuvou a hračkami činnosť našej charity zameranej na výdaj šatstva a iných použiteľných vecí.
 
Ďakujeme naším priateľom z Belgicka!

Families from Belgium supported our organization by clouthes, shoes and toys also this year. 
Many thanks for your help, friends!Občianske združenie Charitas Saag je registrovaným poskytovateľom základného sociálneho poradenstva v registri Úradu Nitrianskeho samosprívneho kraja - reg. č. 222.

Od 1. novembra 2011 do 31. októbra 2013 Občianske združenie Charitas Saag  prevádzkovalo Chránenú dielňu - Základné sociálne poradenstvo v priestoroch MsÚ Šahy.
V tejto dielni pracovali Janka Képešová, Regina Kövesdyová a Ildikó Allarámová. Chránená dielňa pôsobila vďaka ÚPSVaR v Leviciach. 


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja už druhýkrát podporil projekt združenia s názvom "Spojme sa vo vianočnej kolede".
 
Podujatie bolo zamerané na spoluprácu miestnych škôl, cirkví a neformálnych skupín občanov pri príprave vianočného Betlehema na Hlavnom námestí v Šahách. 

Betlehemskými aktérmi sú deti zo základných škôl a aj handicapované deti!