2%
Z VAŠICH DANÍ

FORMA PODPORY TÝCH
                   NAJZRANITEĽNEJŠÍCH 


Občianske združenie Charitas Saag
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČ0: 421 13 962  
DIČ: 202 23 942 75


č.účtu:
SK21 0200 0000 0023 7530 3656


Garantujeme Vám,
že Váš dar bude slúžiť na rozvoj

voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre
deti, mládež 
a dospelé osoby
so zdravotným znevýhodnením.


V ICH MENE VÁM SRDEČNE
     ĎAKUJEME
                   :-)

 

Keď hlina spája dva svety...

         Keď hlina spája dva svety... - je názov projektu Občianskeho združenia Charitas Saag, ktorý finančne podporil Nitriansky smosprávny kraj. Lektorkou 9 tvorivých dielní keramiky bola Adriena Kutaková. Aktivity prebiehali na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč v mesiacoch júl až september 2021. 
         Hlavnou ideou projektu boli stretnutia zdravotne znevýhodnených osôb so zdravou populáciou a ich integrácia. Do tvorivých dielní sme si prizvali deti z letných táborov, žiakov základných škôl, seniorov, zdravotne znevýhodnených z mesta i okolia, dospelých... Našim zámerom okrem búrania bariér medzi dvoma svetmi bolo počas leta priniesť kreatívne tvorivé dielne s tak jedinečnou hmotou - hlinou. Hlina má relaačné účinky, rehabilituje jemnú motoriku. Hmat stimuluje pamäť a rozvíja emocionálnu a pamäťovú skúsenosť. Práca s hlinou prináša radosť zo sebarealizácie a hotových výrobkov.
          V mene všetkých zúčastnených vyslovujem srdečnú vďaku za poskytnutú finančnú podporu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.   
                         Mária Berkulová - predsedkyňa OZ Charitas Saag


To, čo nás baví - hlina a farby

         Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta OZ Charitas Saag na projekt To, čo nás baví - hlina a farby. Hlavnou myšlienkou projektu bola integrácia zdravotne znevýhodnených osôb z voľnočasového centra Modrý lúč, ako aj ostatných z mesta a okolia, ktorých sme si prizvali do tvorivých dielní keramiky a maľby. Lektorkou tvorivých dielní keramiky bola Adriena Kutaková. Príležitosť pracovať s hlinou mali mnohí po prvýkrát a s radosťou to privítali. Radosť so sebarealizácie bola veľká. Tvorivé dielne maľby viedla maliarka Mgr. art. Michaela Bodnárová. Objavili sme čaro kombinácie voskových pasteliek s anilínovými farbami a soľou. Pri maľbe a práci s hlinou sme rozvíjali hybnosť jemnej motoriky, fantáziu, kreativitu a to bolo ďalším zámerom projektu. Tvorivé dielne prebiehali vždy v príjemnej a radostnej atmosfére, zúčastnení tvorili s obrovskou horlivosťou. Na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč, kde sa aktivity konali tak žiarilo nielen letné slnko, ale i usmievavé tváre tvorivých "umelcov".
               Mestu Šahy ďakujeme za finančnú dotáciu, vďaka ktorej sme prepojili zdravotne znevýhodnených so zdravou populáciou, utužili si vzťahy, vytvorili nové priateľstvá, tvorili, objavovali nové techniky, radovali sa z hotových výtvorov...


Dotácia od Ministerstva kultúry SR


       Občianske združenie Charitas Saag podalo žiadosť do dotačného systému Ministerstva kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín-podprogram 2.4 a tá bola SCHVÁLENÁ. S projektom "Pestrá mozaika tvorenia"  prinesieme do voľnočasového centra Modrý lúč sériu tvorivých dielní v ktorých budeme pracovať s rôznymi materiálmi. Naším zámerom je rozvoj jemnej motoriky, zručností, fantázie a prepojenie zdravej populácie so zdravotne znevýhodnenými osobami a tak lámať predsudky a bariéry.
             Ďakujeme za finančnú podporu. 


ROZPRÚDIME REGIÓNY 2021

        Občianske združenie Charitas Saag sa zapojilo do 5. ročníka grantového programu Rozprúdime regióny Nadácie ZSE. Postúpili sme do druhého kola na facebookové hlasovanie, v ktorom sa rozhodlo, že náš projekt "Svetielka spoločnej tvorby" bol úspešný.      
       Srdečná vďaka Nadácii ZSE za finančnú podporu projektu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí na faceboku zaň zahlasovali.


Nitriansky samosprávny kraj


poskytol Občianskemu združeniu Charitas Saag

dotáciu na podporu kultúry na projekt "Keď hlina spája dva svety..."
Naplánovaných je 9 tvorivých dielní venovaných práci s hlinou, ktoré budú prebiehať na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ, ktorý OZ Charitas Saag prevádzkuje. Naším cieľom je prepojiť "svet zdravých" a zdravotne znevýhodnených osôb. Našli sme to, čo ich spája - pri práci s hlinou zabúdajú na rozdiely, čím sa podporí integrácia zdravotne znevýhodnených osôb.
Srdečne ďakujeme za finančnú podporu.TO ČO NÁS BAVÍ - HLINA A FARBY

Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu mesta na projekt TO ČO NÁS BAVÍ - HLINA A FARBY. Vo voľnočasovom centre pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ, na Ružovej ulici 23/B v Šahách, ktoré OZ prevádzkuje plánujeme sériu aktivít venovaných práci s hlinou pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej. Pri práci s hlinou sa rozvíja jemná motorika, fantázia, radosť zo sebarealizácie a hotových výrobkov. Fantáziu a jemnú motoriku si budeme zveľaďovať i maľbou pod vedením Mgr. art Michaely Bodnárovej. K obom druhom aktivít prizveme žiakov z miestnych základných škôl a organizácie s ktorými spolupracujeme. Naplánovanými aktivitami chceme zabezpečiť zdravotne znevýhodneným osobám nielen to, aby tvorili, ale sa aj integrovali "vo svete zdravej populácie".
Mestu Šahy ďakujeme za finančnú dotáciu vďaka ktorej budeme vedieť zdravotne znevýhodneným vo voľnočasovom centre zabezpečiť tvorivé dielne, nakoľko prevádzka centra pozostáva len zo sponzorských darov a 2% z dane.

IPOLY FEST 2021 v maďarskom mestečku KEMENCE

Dňa 19.9.2021 sme sa na pozvanie našich priateľov z Lampás´92 Alapítvány zúčastnili IPOLY FEST-u v maďarskom mestečku Kemence. Okrem programu sme absolvovali i jazdu vláčikom. Ďakujeme za pozvanie.


O Z N A M
V mesiaci MÁJ 2021 OTVÁRAME prevádzku voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ :)


Želáme Vám veľa krásnych
chvíľ
prežitých v príjemnej atmosfére
Vianoc,
v novom roku 2021 veľa radostných dní,
mnoho radosti a pevné zdravie.

O Z N A M

Prevádzka voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby MODRÝ LÚČ bude od 16.03.2020 pre šíriacu sa pandémiu covid-19 ZATVORENÁ. 


Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na projekt NÁŠ TVORIVÝ SVET. Boli v ňom naplánované aktivity pre voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč. Na dvore tohto centra sme vytvorili interaktívny zábavný kútik. Spolu s doborovoľníkmi a členmi OZ Charitas Saag sme zhotovili kulisu na hru divadielka, ktorú nám maľbou skrášlila maliarka Michaela Bodnárová. Pod vedením špeciálnej pedagogičky Margity Tóthovej bola zdramatizovaná rozprávka o Pampúšikovi. Na dvore voľnočasového centra prebiehali vo viacerých etapách športové aktivity i tvorivé výtvarné dopoludnia. Pod vedením Michaely Bodnárovej sa zdravotne znevýhodnené osoby spoznávali s farbami a maľbou. Maľovali voskovkami, akrylovými a temperovými farbami, vyskúšali si aj techniku pouring. Našich aktivít sa zúčastnili žiaci Spojenej školy internátnej a Základná škola Ladislava Balleka. Pri všetkých aktivitách, ktoré prebehli, boli dodržané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Sme nesmierne vďační za poskytnutú finančnú dotáciu od mesta Šahy, vďaka nej sme mohli priniesť do voľnočasového centra aktivity, ktoré spestrili dni zdravotne znevýhodneným osobám, umožnili im rozvíjať svoje zručnosti a stretnúť sa s novými priateľmi.


V auguste 2020 sa OZ Charitas Saag zapojilo do osvetovej kampane "Zasaďme slnečnicu, rozsvieťme Českú republiku 2020". Cieľom tejto kampane bola podpora pacientov s roztrúsenou sklerózou. Symbolom projektu bola slnečnica a rozsvietenie spočívalo v zasadení slnečnice. OZ Charitas Saag, ktoré prevádzkuje voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnených MODRÝ LÚČ, sa rozhodlo zasvietiť slnečnicami pre priateľov zo SLOVENSKÉHO ZVäZU SCLEROSIS MULTIPLEX LEVICE. V tvorivých dielňach sme vyrobili keramické slnečnice, ktorými sme rozsvietili cestu nádeje..


Dňa 25. júna 2020 sme sa so zdravotne znevýhodnenými z voľnočasového centra Modrý lúč zúčastnili ParaArtu v Kemence v Maďarsku. Spoločne s našimi priateľmi Lampás´92 Alapítvány sme sa tam venovali maľbe na plátno. Výsledkom boli krásne maľby. 


Koncom mesiaca MAREC 2020 bolo naplánované ukončenie projektu "HRAVOU FORMOU ZA POZNANÍM" financie naň poskytla Nadácia pre deti Slovenska. Človek mieni a život mení... 16.3.2020 sme voľnočasové centrum Modrý lúč museli zatvoriť pre pandémiu covid-19. Naplánované aktivity sa nám podarilo zrealizovať, ďakujeme za krásne chvíle.


Dňa 21. februára 2020 sa vo voľnočasovom centre konal maškarný ples. Bola zdramatizovaná rozprávka PAMPÚŠIK, ktorú si do centra prišli pozrieť rodičia, starý rodičia zdravotne znevýhodnených osôb. V rozprávke sa okrem masiek pampúšika, babky, dedka, zvieratiek objavuje i muchotrávka a trpaslík. Po divadielku nasledovala vo veselej nálade tanečná zábava.

Mesto Šahy poskytlo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na projekt "NÁŠ TVORIVÝ SVET..."  Sú v ňom naplánované aktivity pre voľnočasové centrum pre zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré OZ Charitas Saag prevádzkuje. Mestu Šahy so srdca ĎAKUJEME :)

Objatie tónov
Dňa 26.1.2020 sme sa so zdravotne znevýhodnenými z voľnočasového centra Modrý lúč zúčastnili benefičného podujatia Objatie tónov. Na podujatí vystúpili: IMT SMILE, DESMOD, THE GREAT MALARKEY -  Veľká Británia, Lea & Veja, Zumba so Zolim. Podujatie moderoval Sajfa. Veľkým zážitkom bolo venovať vystupujúcim darčeky z našich tvorivých dielní. Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť na tomto SUPERskom podujatí.

Občianske združenie Charitas Saag i v roku 2020 pokračuje v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach a od januára 2020 sa budú konať dva obľúbené workshopy. KERAMIKA - keramické workshopy s lektorkou Adrienou Kutakovou. SRDCE V KRUHU ŽIEN - otvorené stretnutia pre ženy, zamerané na sebapoznávanie a kreatívne vyjadrenie s lektorkou Jankou Almaja Vaculčiakovou.Ďalší rok sme zvládli, vďaka vám, našim sponzorom   :)

Za Vaše dary vám zo srdca ďakujeme

Všetkým sponzorom ako aj priaznivcom a priateľom nášho OZ Charitas Saag prajeme veselé prežitie Vianočných sviatkov, veľa pohody a radosti v srdci a do nového roku 2020 zdravie, lásku, spokojnosť, šťastie, dobrých priateľov a ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť... 
                                                             členovia OZ Charitas Saag
"Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..."

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Šahy bola zameraná na aktivity pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ", ktorý prevádzkuje Občianske združenie Charitas Saag. Z rozpočtu dotácie sme financovali MDD. Tento sviatok sme slávili s deťmi z centra, s ich rodičmi a starými rodičmi. Podujatie sa konalo na dvore voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ". Pripravili sme množstvo súťaží, edukačných aktivít a hier. Dobrá nálada panovala aj pri opekačke.
Voľnočasové centrum navštevujú zdravotne znevýhodnené osoby s rôznym postihnutím. A to, čo všetkých spája, je jednoznačne hudba. Z toho dôvodu sme naplánovali aj muzikoterapiu. Pod vedením špeciálnej pedagogičky sme s deťmi nacvičili rôzne hudobné pásma, oboznamovali sme sa s hudobnými nástrojmi, spoznávali sme aké zvuky vyludzujú... Do arteterapie sme zahrnuli prácu s hlinou, mydlovou hmotou, korálkami. Výsledkom týchto tvorivých dielní bola radosť z vytvoreného diela, možnosť sebarealizácie a rozvoj jemnej motoriky. Do tvorivých dielní sme prizvali aj osoby so sveta "zdravých", aby sme spoločne rúcali bariéry medzi týmito svetmi a podnietili aj vznik nových priateľstiev... 

 L´ART Fest v Maďarsku

Dňa 20.6.2019 prijalo OZ Charitas Saag pozvanie na L´ART Fest do Godu. Po slávnostnom otvorení nasledovalo oceňovanie výtvarnej tvorby. Medzi oceneními bol aj náš zverenec Adam Kutak. 


Aktivity realizované vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska v projekte HRAVOU FORMOU ZA POZNANÍM! 

V júli 2019 sme začali s realizáciou projektu, vďaka ktorému môžeme vo  voľnočasovom centre Modrý lúč priniesť rozmanité aktivity pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V tvorivých dielňach budeme tvoriť s hlinou, korálkami, mydlovou hmotou, vyrábať pletené výrobky z papiera... prizveme na ne i verejnosť, nových priateľov - Klub Sclerosis multiplex SZSM, Klub nevidiacich a slabozrakých, Lámpás´92 Alapítvány. Čaká nás muzikoterapia počas ktorej budeme spievať, spoznávať hudobné nástroje, nacvičíme hudobné pásma s ktorými navštívime škôlkárov na Hviezdoslavovej ulici, žiakov Spojenej školy internátnej a Základnej školy L. Balleka. Budeme športovať na dvore voľnočasového centra Modrý lúč, kde sme si vďaka finančným prostriedkom z projektu vedeli upraviť plochu a zložiť naň umelý trávnik. Cvičiť budeme pod odobrným dozorom fyzioterapeutky v Pilates Centrum Saag. Naplánlovaná je aj biblioterapia počas ktorej navštívime miestnu knižnicu, v ktorej si poprezeráme rozprávkové a iné knihy. Vyberieme jednu rozprávku a tú potom zdramatizujeme. V centre radi hráme spoločenské hry a vďaka projektu sme získali financie na zakúpenie nových. Pri spoločenských hrách sa nielen zabavíme, ale hravou formou sa i vzdelávame a precvičujeme jemnú motoriku. Zúčastníme sa výletu do Modrého Kameňa do múzea bábkarských kultúr a hračiek. Čaká nás pestrá paleta aktivít a my sa na ne veľmi tešíme. A v neposlednej miere sme radi, že vďaka naplánovaným aktivitám  budeme vedieť priblížiť zdravotne znevýhodnením svet zdravých ľudí a tak ich integorvať a vytvárať nové priateľstvá.


Nová spolupráca, noví zahraniční priatelia...

Dňa 20.6.2019 voľnočasové centrum Modrý lúč pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením prijalo pozvanie do dedinky Kemence v Maďarsku od združenia Lámpás´92 Alapítvány. Toto združenie každoročne organizuje pre zdravotne znevýhodnené a sociálne odkázané osoby tvorivé dielne v oblasti výtvarného umenia, program s názvom paraArt. prežili sme tam krásne popoludnie, ďakujeme za srdečné privítanie i pohostenie. Cítili sme sa tam veľmi dobre, tešíme sa na spoluprácu, nové priateľstvá.   :)   
(Fotografie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA)  


Vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ  sme slávili MDD

Dňa 6.7.2019 sme slávili MDD na dvore voľnočasového centra Modrý lúč pre deti, mládež a dospelé osoby. Zábavnou formou bol pripravený program zameraný na vzdelávanie a precvičovanie jemnej motoriky. Popasovať sa mali zo zadaním druhu: maľovanie makety nechtov rúk, nájdenie správneho papierového kľúča podľa predlohy nakreslenej na papierovej hernej ploche, vyskladanie obrázka zvieratka, na makete nakresleného chrobáčika pripnúť správny počet štipcov, spoločné maľovanie plagátiku ryby s vodovými farbami, vylovenie rybičky. Po všetkých týchto činnostiach sme opekali pri ohníčku. Atmosféru sviatočného popoludnia veľmi vyzdvihli balónikové kreácie, ktoré vyčarovali šikovné ruky Katky Otrekalovej z PARTY O.K. Na oslavu MDD finančnými prostriedkami prispelo i MESTO ŠAHY. Ďakujeme. :)


Navštívili sme ihrisko Žihadielko i Mestský park v Šahách

V
o voľnočasovom centre sme oslavu MDD začali v predstihu športovou aktivitou, navštívili sme ihrisko ŽIHADIELKO i Mestský park. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii FOTOGALÉRIA. Ďalšie aktivity budú pokračovať na dvore voľnočasového centra Modrý lúč.
   

         NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA


          Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti vo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný dvadsiaty ročník trval od 1. júna 2018 do 31. mája 2019. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti vo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný dvadsiaty ročník trval od 1. júna 2018 do 31. mája 2019. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. 
        Odborní hodnotitelia posudzovali 78 žiadostí a z nich vybrali 41 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. OBČIANSKE ZDRUŽENIE CHARITAS SAAG bolo jednou z nich. Získali sme 3 300 EUR na projekt " Hravou formou za poznaním!", ktorý bude realizovaný od 1.7.2019 do 31.3.2020.
Úprimne ďakujeme :)

Priebeh projektu doložený textom i fotografiami môžete sledovať na našej facebookovej stránke charitas saag, alebo na www.nds.sk "Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..."

Pod názvom "Pestré aktivity pre tých najzraniteľnejších..." podalo Občianske združenie Charitas Saag žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šahy pre rok 2019 v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Mesto túto žiadosť podporilo finančnou dotáciou vo výške 600 EUR.
Srdečne ďakujeme. 


PONOŽKOVÝ DEŇ

 21.3. je deň Svetového Downovho syndrómu. Tento deň nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozónovom páre. Takto symbolicky si svet pripomína  problematiku Downovho syndrómu.
V tento deň do voľnočasového centra Modrý lúč "prileteli"roztomilé včielky - škôlkári z Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici pod vedením dvoch kráľovien - paniu čiteľka Anička a Janka. Prišli vo svetový deň Downovho syndrómu, aby našim zverencom priniesli darčeky. Nasledovala spoločná zábava a spev. Veľmi pekne ďakujeme za toto milé popoludnie, okrem darčekov ste k nám priniesli i radosť. Zo srdca ďakujeme. :) 


Pomáhali sme i za hranicami...

V marci 2019 sme pomáhali i za hranicami. Občianske združenie CHARITAS SAAG zabezpečuje i zber a výdaj použitého šatstva. Zozbierané šatstvo odviezla naša členka do Budapešti na centrálu pomoci pre sociálne odkázané rodiny a bezdomovcov. Adomány szervezó csoport a Budapesti Dankó utcai Wesley János óvodának. 
Našu pomoc prijali s radosťou.

    
M a š k a r n ý   p l e s 

Dňa 22.2.2019 sa vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" konal maškarný ples na tému básne DO ŠKOLY od spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Vystupovali tu zvieratká: straka, kozička, ovečka, prasiatko, psíček a mačička. Odrecitovali sa básničky, spievali sa pesničky a na záver programu bol pripravený i tanček. Po programe sa veselo pokračovalo v zábave.


Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom (ROS) Levice 

V roku 2019 vďaka spolupráci s ROS LEVICE sú vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby od januára do júna naplánované dva workshopy VZDELÁVAME UMENÍM - keramika a srdce v kruhu žien. KERAMIKA pod vedením lektorky Adrieny Kutakovej a cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie SRDCE V KRUHU ŽIEN pod vedením lektorky Janky Alamja Vaculčiakovej. Touto cestou Vás pozývame na uvedené stretnutia a ROS LEVICE ďakujeme za spoluprácu.

 P O Ď A K O V A N I E

Rok 2018 sa chýli k záveru a Občianske združenie Charitas Saag si nesmierne váži podanú pomocnú ruku všetkých tých, ktorí nám prispeli finančnými darmi - sponzorským či 2% z daní. Za firmy by som spomenula TRANSPETROL, a.s., ZF SLOVAKIA, a.s., HORNLEIN SLOVENSKO s.r.o., ... a mnohým fyzickým osobám. Poďakovanie patrí i NADÁCII PONTIS nadačnému fondu Srdce pre deti, ktorá finančnými prostriedkami podporila náš projekt. Vďaka vám sme mohli prevádzkovať voľnočasové centrum "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením  na Ružovej ulici 23B v Šahách.
Vážime si Vás všetkých ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne znevýhodnených mladých ľudí ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby. 

Besiedka s Mikulášom

      Dňa 14.12.2018 do voľnočasového centra pre deti, mládež a dospelé osby so zdravotným znevýhodnením "MODRÝ LÚČ" zavítal Mikuláš. Prišiel s batôžkom, v ktorom mal pre každého sladkú nádielku. My sme si pre neho pripravili krásne básničky a pesničky... 


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..." vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ


          Vďaka projektu "Pestrá mozaika radostí..." sa vo voľnočasovom centre MODRÝ LÚČ, v Šahách na Ružovej ulici, v letných mesiacoch realizovala pestrá paleta aktivít prispôsobených deťom a dospelým so zdravotným postihnutím. OZ Charitas Saag získalo finančné prostriedky od NADÁCIE PONTIS z nadačného fondu Srdce pre deti.
         Projekt pozostávajúci z čriepkov zaujímavých aktivít: hipoterapia, masáže a cvičenia pod vedením odoborníkov. Muzikoterapia, výlet do zveroparku Žarnovica a zooparku Veresegyház v Maďarsku. Arteterapia zahŕňa výrobu voňavých mydielok a prácu s hlinou, výsledkom ktorej je mozaika osadená na dvore voľnočasového centra pod názvom "Z rozprávky do rozprávky." Mozaiku tvorí päť obrázkov zo známych rozprávok Žabí princ, Šípková Ruženka, Janko Hraško, Červená Čiapočka a Perníková chalúpka.
          Uvedené aktivity priniesli všetkým zúčastneným radosť, zábavu, možnosť sebarealizácie, nové poznatky a priateľstvá...       

Spomenuté aktivity mohli prebehnúť vďaka NADÁCII PONTIS a my sme za to zo srdca vďačný.

       


Veselé popoludnie - oslava MDD


      Dňa 8. júna 2018 sme vo voľnočasovom centre "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím slávili MDD. Bolo pripravených množstvo hier, súťaží, piesní...  Ku koncu programu oslávencov potešili darčeky a chutné občerstvenie.


"PESTRÁ MOZAIKA RADOSTÍ..."

V máji 2018 Občianske združenie Charitas Saag podalo projekt
"Pestrá mozaika našich radostí..." 
na výzvu NADÁCIE PONTIS nadačného fondu Srdce pre deti. 
S potešením oznamujeme, že náš projekt uspel, získali sme 3 500 EUR. 
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch jún - august 2018.


M š ý   s

      Dňa 9. februára 2018 sa v priestoroch voľnočasového centra "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím konal maškarný ples. Priestory centra sa zmenili na rybníček pri ktorom sedel vodník s fajočkou. Objavil sa tu i veselý, pestrofarebný šašo a spolu s vodníkom hrajúcim na gitare piesňami predstavili zvieratká, ktoré pri rybníčku žijú. Žaba, bocian, kačka... Zábava bola vynikajúca a krásny program potešil rodičov ako aj starých rodičov.


Začiatkom roku 2018 sme zriadili

voľnočasové centrum "MODRÝ LÚČ" pre deti, mládež a dospelé

osoby so zdravotným znevýhodnením.O Z N A M
Ukončenie prevádzky denného stacionára "Centrum na Ružovej ulici"

Z dôvodu zásadných zmien v legislatíve sme k 1.1.2018 boli nútení denný stacionár "Centrum na Ružovej ulici" pre deti, mládež a dospelé osoby na Ružovej ulici v Šahách zrušiť.

KDE NIEČO KONČÍ, TAM VRAJ NIEČO INÉ SKVELÉ ZAČÍNA...

Majúc na mysli túto myšlienku sa členovia občianskeho združenia v spolupráci s rodičmi detí z centra rozhodli nájsť riešenie. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sme to nevzdali.

Aktívne hľadáme sponzorov na činnosť voľnočasového centra "Modrý lúč", ktoré sme zriadili pre deti, mládež a dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením.

Nevzdávame to, hľadáme formu, ako prežiť a poskytnúť tým najzraniteľnejším opäť možnosť sebarealizácie.

Držte nám, prosím palce :)

Ak máte dobrý nápad alebo chuť spolupracovať, či akokoľvek pomôcť, ste vítaní...Srdečné poďakovanie patrí nášmu sponzorovi BSC BEAUTY SLIM CENTER, MládežníckA 2a v Šahách, ktorí venoval dennému stacionáru "Centrum na Ružovej ulici" pre inak obdarené deti, dospelých a zamestnancov "ČESTNÚ VSTUPENKU" na voľný vstup počas roka 2017 a 100% ovocné šťavy bez konzervačných látok a bez pridaného cukru a farbív.
                                                                                                                           Ďakujeme sponzorovi za jeho štedré dary Adventný benefičný koncert


S myšlienkou usporiadať ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT prišla skupina ELÁN FOREVER. Koncert sa konal 18.12.2016 v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách. Finančný výťažok vyzbieraný počas koncertu sa organizátori podujatia rozhodli venovať dennému stacionáru pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI", ktorý prevádzkuje Občianske združenie Charitas Saag v Šahách.

Na koncerte okrem usporiadateľov - skupiny ELÁN FOREVER vystúpili Štefan Nemčok, Gábor Vanek, ACAPELA Dudince, Felvidéki Mulatós Sanci a hosť koncertu Peter Cmorík. Počas koncertu sa konala aukcia obrazov, ktoré dennému stacionáru venovali maliari Kornélia Fehér z Maďarska, Pavol Moza, Michaela Holotová Bodnárová a keramička Adriena Kutaková.

Srdečná vďaka patrí v prvom rade usporiadateľom tohto benefičného koncertu, účinkujúcim a všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporili. Výťažok benefičného koncertu bol vo výške 720,58 EUR a výťažok aukcie za dva vydražené obrazy 150,00 EUR. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím.

Pri tomto benefičnom koncerte sme si uvedomili, že nie sme sami na problémy, ktoré sa Občianske združenie Charitas Saag rozhodlo v rámci denného stacionára riešiť... Nájdu sa "dobrí anjeli" ukrytí v srdci ľudí, čo myslia aj na tých, ku ktorým život nebol vľúdny...

Za všetky deti i dospelých z denného stacionára "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" Vám ĎAKUJEME.

Je krásne vedieť, že ľuďom ešte neprestalo záležať na iných...

                   S vďakou, členovia Občianskeho združenia Charitas Saag 

Počas benefičného koncertu sa prítomní mohli občerstviť chutnými 100 % ovocnými šťavami, ktoré Občianskemu združeniu venovalo BSC Šahy. 
                                                               Srdečne ďakujem


Adventný benfičný koncert - ELÁN FOREVER


Prichádzajú Vianoce - čas pokoja, porozumenia a lásky... Členovia Občianskeho združenia Charitas Saag počas celého roka 2016 rozdávali svoje nadšenie a lásku tým, ktorým život nedoprial to najvzácnejšie - zdravie. Maľovali sme, pracovali s hlinou, oslavovali MDD, absolvovali hipoterapiu, zooterapiu... Každý rok sa snažíme obohatiť život detí a dospelých so zdravotným postihnutím v dennom stacionári v CENTRE NA RUŽOVEJ ULICI o nové aktivity, pootvoriť im dvere do veľkého sveta...

Skupina ELÁN FOREVER pripravila adventný benefičný koncert, ktorého výťažok poputuje na činnosť Občianskeho združenia Charitas Saag. Získané financie budú použité na činnosť združenia v prospech detí a dospelých so zdravotným postihnutím... Oni nás potrebujú a svoju vďaku prejavujú tým najprirodzenejším spôsobom - objatím, úsmevom, potleskom... v ich mene Vám ĎAKUJEME...

Prijmite naše srdečné pozvanie na ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční dňa 18.12.2016 o 18,00 hodine v divadelnej sále v Šahách.

ZAŽITE S NAMI RADOSŤ Z POMOCI TÝM, KTORÍ TO SAMI NEDOKÁŽU...

 

M
OZAIKA NAŠICH RADO
STÍ... 

      Zo skúsenosti a znalostí odborníkov s ktorými spolupracujeme, vieme, že umenie a príroda sú ideálnym prostriedkom pre rozvoj  motoriky, zlepšujú rozvoj osobnosti ľudí so zdravotným postihnutím, vytvárajú priestor na socializáciu týchto ľudí, podporujú ich tvorivosť a harmonizujú ich vnútorný svet s vonkajším. To sú dôležité sekundárne ciele nášho projektu. Naším zámerom je podnietiť nielen ľudí, ktorým sa venujeme, ale aj ich príbuzných k aktívnejšiemu životu. Väčšina detí a dospelých so zdravotným postihnutím žijú v sociálne slabších rodinách a tak nemajú šancu zažiť aktivity, ktoré by sme im v rámci nášho projektu radi poskytli.
       Projekt zahŕňa aktivity z oblasti: muzikoterapieanimoterapie (hipoterapia), arteterapie 
( výroba mozaiky, ktorá bude zdobiť exteriérové priestory nášho centra, výroba keramických magnetiek - zvieratiek, prstomaľba)

                                                                                                                    Ďakujeme VÚB nadácii 


M
DD
v dennom stacionári "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI"

Dňa 3. júna 2016 sme v dennom stacionári "Centrum na Ružovej ulici" v Šahách slávili MDD. Na podujatie sme pozvali i rodičov, súrodencov či starých rodičov obyvateľov zariadenia sociálnych služieb.
Pre jednotlivé disciplíny sme pripravili zaujímavé úlohy, ktoré boli určené na rozvoj jemnej motoriky a spoznávania farieb zábavnou formou. Odmenou za zvládnuté úlohy boli drobné darčeky (sladkosti, náramky, svetielkujúce tyčinky).
Po prebehnutí aktivít bolo zabezpečené občerstvenie formou opekania (grilovania), kde si každý z účastníkov mohol upiecť nad malým ohníkom párky a zároveň obsluha prichystala do pahreby nové malé zemiačiky so slaninkou obalené v alobale. Celé podujatie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére ku ktorej napomohli spev i tance: stoličkový tanec, vláčik, grécky tanec - Zorba.
K čaru dobrej nálady napomohla aj krásna výzdoba, ktorej najväčšou ozdobou  boli dve piňáty: jedna v tvare hviezdičky a druhá v podobe pestrej, usmievavej hlavy klauna. V piňátach sa skrývali ďalšie odmeny, ktoré si mohol každý pozbierať zo zeme (píšťalky, balóny, loptičky, cukríky). Spomenuté piňáty vytvorila svojimi šikovnými rukami živnostníčka Katarína Otrekalová - PÁRTY O.K., ktorá ich sponzorsky darovala dennému stacionáru k oslave MDD. Touto cestou jej opätovne ďakujeme.
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej dotácii z rozpočtu Mesta Šahy za spoluúčasti Občianskeho združenia Charitas Saag, ktoré prispelo vlastným vkladom (či už finančným alebo personálnym). Dotácia z rozpočtu MESTA ŠAHY

Dňa 28. apríla 2016 sa konalo 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde poslanci rozhodli o finančných dotáciách z rozpočtu mesta. V rámci finančných dotácií na sociálnu činnosť pridelili Občianskému združeniu Charitas Saag 400 €. Financie budú použité na hipoterapiu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých osôb so zdravotným postihnutím. Za finančnú dotáciu ďakujeme.


MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ...

Srdečná vďaka Nadácii VÚB, ktorá schválila našu žiadosť o príspevok vo výške 1 500 € pre projekt s názvom MOZAIKA NAŠICH RADOSTÍ... v grantovom programe pre Nádej 2016: Umenie lieči a dotyk lieči. Realizácia projektu bude prebiehať od júna do októbra 2016. Redaktorka rádia REGINA BA - Mária Babinská v dennom stacionári
 
      Dňa 1.3.2016 navštívila denný stacionár "CENTRUM NA RUŽOVEJ ULICI" redaktorka RÁDIA REGINA BA Mária Babinská. Rozhovory, ktoré nahrala so zamestnancami, odozneli v spomínanom rádiu dňa 4.3.2016 v dvoch vstupoch spolu s piesňou, ktorú zahral a zaspieval pracovník denného stacionára René Tóth.

link na reláciu: https://ba.regina.rtvs.sk/clanky/z-regionov/101802/denny-stacionar-v-sahach 
     Vďaka KISSOUND-u hipoterapia 


      Dňa 21. marca 2015 sa v Šahách konal benefičný koncert KISSOUND, ktorého organizátorom bol mladý hudobník Krištof Kiss. Výťažok z tohto koncertu venovali organizátori podujatia dennému stacionáru pre postihnuté deti, mládež a dospelé osoby "Centrum na Ružovej ulici", ktorý prevádzkuje občianske združenie Charitas Saag v Šahách. Veľká vďaka patrí nielen Krištófovi Kissovi, Petrovi Paulenkovi, ale aj všetkým, ktorí zbierku finančne podporili.
      V dennom stacionári máme klientov s rôznym zdravotným postihom a rôznej vekovej kategórii od 6 do 54 rokov. Tieto financie sme sa rozhodli využiť tak, aby z nich mal pôžitok každý. A tak sa zrodila myšlienka realizovať hipoterapiu. Je to špeciálna rehabilitačná metóda na uvoľnenie stuhnutého svalstva pomocou koňa. Hipoterapia sa ukázala ako veľmi dobrá forma investície. Pôsobila priaznivo nielen na svalstvo, ale aj psychiku. S uvoľnením stuhnutého svalstva prichádzalo potešenie, radosť, dobrá nálada... 
„Keď hlina spája dva svety..."
 

Prvý ročník  projektu „Keď hlina spája dva svety...“ mal veľký úspech u detí miestnej základnej školy. Pre detičky so zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú naše občianske združenie Charitas Saag to bola výnimočná príležitosť tvorivo pracovať so svojimi zdravými vrstovníkmi. A tak sme sa rozhodli v tejto myšlienke pokračovať...

Cieľom nášho projektu je vytvoriť lepšie podmienky na tvorivú dielňu v exteriéri. Vďaka finančnému daru z Detského fondu Cloetta sme od  Nadácie pre deti Slovenska získali 1 205 € na materiál na pergolu, hlinu, glazúry a pomôcky. Pergolu zhotovili dobrovoľníci v mesiacoch február – marec, v apríli prebiehali dokončovacie práce. Tvorivú dielňu pod názvom „Hlina – dar našej zeme“ začneme realizovať v máji pod novou pergolou. Pozvané budú deti z miestnych škôl, detičky z MC Smejko, rodičia, ale aj široká verejnosť. Už sa tešíme na popoludnia, ktoré strávime s deťmi zhotovovaním rôznych pekných hlinených výrobkov.

V apríli a máji je plánovaná séria workshopov pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej, ďalších členov nášho občianskeho združenia a pod dozorom ergoterapeuta pani Janky Képesovej. Projekt a prácu s hlinou plánujeme odprezentovať  1. mája v rámci regionálneho podujatia v Synagóge a na nádvorí pri My Hont Café. Podujatie vzniklo na podnet Petra Paulenku, člena občianskeho združenia „Srdcom za Šahy.

 

             Realizujeme projekt podporený
     NADÁCIOU PRE DETI SLOVENSKA
              
z Detského fondu Cloetta 
"Keď hlina spája dva svety..." (2.ročník)


 

 


Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku


(Prísl. 28, 27)

Všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí sa rozhodnú venovať svoje 2 % z dane z príjmov na podporu činnosti Občianskeho združenia Charitas Saag,
ĎAKUJEME!

Kontaktné údaje: Občianske združenie
                              Charitas Saag
Adresa:                 Hlavné námestie č. 1
                              936 01 Šahy

IČO:                       421 13 962
Číslo účtu:             2375303656 / 0200


 

Aj tento rok podporili rodiny z Belgicka svojimi darmi - ošatením, obuvou a hračkami činnosť našej charity zameranej na výdaj šatstva a iných použiteľných vecí.
 
Ďakujeme naším priateľom z Belgicka!

Families from Belgium supported our organization by clouthes, shoes and toys also this year. 
Many thanks for your help, friends!Občianske združenie Charitas Saag je registrovaným poskytovateľom základného sociálneho poradenstva v registri Úradu Nitrianskeho samosprívneho kraja - reg. č. 222.

Od 1. novembra 2011 do 31. októbra 2013 Občianske združenie Charitas Saag  prevádzkovalo Chránenú dielňu - Základné sociálne poradenstvo v priestoroch MsÚ Šahy.
V tejto dielni pracovali Janka Képešová, Regina Kövesdyová a Ildikó Allarámová. Chránená dielňa pôsobila vďaka ÚPSVaR v Leviciach. 


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja už druhýkrát podporil projekt združenia s názvom "Spojme sa vo vianočnej kolede".
 
Podujatie bolo zamerané na spoluprácu miestnych škôl, cirkví a neformálnych skupín občanov pri príprave vianočného Betlehema na Hlavnom námestí v Šahách. 

Betlehemskými aktérmi sú deti zo základných škôl a aj handicapované deti!